Öppet brev till Per Bolund, Språkrör Miljöpartiet, Miljöpartiet

Klimatet

2019-11-08

Hej Per. Den svenska politiken är inte tillräcklig för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag vill att det här förändras. Genom januariavtalet har du och ditt parti en del av ansvariet för att Sverige lever upp till Parisavtalet. Jag vill se att löftet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader hålls.

Världens länder har lovat att begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. För att lyckas med det säger forskarna att det krävs stora och genomgripande förändringar i alla delar av samhället i en takt och omfattning som aldrig tidigare skådats. Användningen av fossila bränslen måste därför upphöra helt. I dag står fossila bränslen för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan och utsläppen går inte ner. Ändå byggs nya motorvägar, flygplatser, och annan infrastruktur som leder till ökade utsläpp.

Hur går det här ihop?  

Personligen gör jag redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag och mina medmänniskor runt omkring mig kan inte göra allt själva, och jag saknar politiska förslag som gör skillnad på riktigt.  Jag vill att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan och ser till att sådant som går emot klimatmålen inte tillåts.

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner och fortsatta satsningar på fossilt. Det får vara nog med brutna löften. Vi måste bort från fossilberoendet.

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns och barbarns framtid. Det krävs en snabb och omfattande omställning av hela samhället. Jag vet att ni politiker lägger mycket pengar på klimatarbete, men samtidigt lägger ni ännu mer på fossila satsningar. Det går inte ihop! Jag kräver att ni gör allt för att bryta den här trenden.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Catarina Bäckstrand
Klavreström

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 607 av 764 i denna kampanj