Öppet brev till Kalle Olsson (S)

Klimatet

2019-03-22

Hej Kalle!

Jag skriver till dig med tanke på klimatet. De närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter. Det visar FN:s klimatpanel IPCC i sin nya klimatrapport. Ni politiker måste göra allt ni kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt!  Inte minst för barnens skull. 

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt och att ni politiker agerar nu! I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen ska sluta användas?

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. Hoppas du är en sådan :-)

Med vänlig hälsning, 

Nina Marstrander med familj, 
Trångsviken

Tuffare klimatpolitik nu!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 527 av 565 i denna kampanj