Öppet brev till Christer Nylander, Gruppledare, Liberalerna

Klimatet

2018-10-09

Hej Christer,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett absolut krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Det borde vara tydligt för alla efter IPCCs senaste rapport som kom igår.  Här är några punkter som MÅSTE prioriteras av vår kommande regering:

 

Följ klimatvetenskapen och låt den styra politiken - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande och styr övrig politik utifrån detta. Det är en absolut nödvändighet om vi ska klara 1.5- gradersmålet och därmed hela planetens överlevnad.

Skydda Skogen -  Se till att omedelbart skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen. Ett genomförande av ovanstående tre punkter gör att Sverige  visar vägen framåt mot en klimatsäker framtid och inspirerar andra att följa efter  

Jag och mina barn vill leva i en framtid där vi inte passerat 1.5-hradeesmålet. Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Elisabeth Kvarnström
Strängnäs

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 376 av 409 i denna kampanj