Öppet brev till Christer Nylander, Gruppledare, Liberalerna

Klimatet..

2018-09-10

Hej Christer,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge

Som du säkert själv märkt så är det dags att vi alla skärper oss nu. Tänk på varför du valde att arbeta med politik. var det för att förändra något till det bättre? 

Vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Måns Nyman
Stockholm

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 124 av 410 i denna kampanj