Öppet brev till Annicka Engblom (M)

Klimatet

2018-08-18

Hej Annicka,

När utsläppen ökar så diskuterar ni stopp för flygskatt. När fossil energi ökar (inte tvärtom), så planerar man en ny hamn för naturgas.

Jag har engagerat mig i klimatrörelsen i ca 10 år och jag känner mig förkrossad, förtvivlad , förbannad och ibland uppgiven över att politikerna inte har lyckats hantera klimatfrågan bättre.

Jag skulle önska mig en marshallplan för klimatet och mitt förslag är att ni gåt ihop med de andra partierna och lägger fram en marshallplan för klimatet.

Bygg ut järnvägen i hela Sverige, sätt upp solpaneler på varje hus så vi får all vår el från förnybart.

För att finansiera detta använda pengarna som subventionerar flyget och de fossila bränslet och flytta pengarna från AP-fonderna för att bygga upp ett resillient, hållbart och helt fossilfritt Sverige och tillsist ; låna pengar för investeringar nu när Sverige har bra ekonomi och räntorna är låga.

Att inte investera är som att strunta i att underhåla sin bostad. Ju mer vi dröjer dessto dyrare blir det. Dessutom skulle man kunna utbilda nyanlända och långtidsarbetslösa till solpanelsarbetare och järnvägsarbetare. Det skulle öka sammanhållningen i Svrige tror jag och kanske minska främlingsfientligheten.

Klimatet är det största hot vi någonsin stått inför och det kräver extraordinära insatser av oss alla.

Med vänliga hälsningar Anna Bokström


Malmö

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 185 av 764 i denna kampanj