Öppet brev till Anna Johansson (S)

Klimat, miljö och nedskärningar på kultur och fritid i förorten

2018-09-06

Hej Anna.

Klimatet är en ödesfråga och jag är oroad för om vi i Göteborg som en stor stad gör tillräckligt för att gynna miljön och klimatet både i vår omedelbara närhet, men även för den gemensamma globalt sett.

Forskningen är entydig: de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik i vårt Göteborg som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt.

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner. Så vad är ditt och ditt partis planer på detta området? 

Jag är också mycket oroad över hur stadsdelsnämnderna i ytterområdena - för det mesta dom mest utsatta områdena som Östra Göteborg där jag bor - lägger ner och skär ner på viktiga sporthallar, samtidigt som stora arena-byggen genomförs. Ungdomsidrotten och andra delar av det ideella och ofta personligt uppoffrande krafterna inom föreningslivet trängs ihop, medborgare i redan utsatta områden förlorar det nära gymmet som t ex Geråshallen i Kortedala / Bergsjön. I Kortedala hotas även det välbesökt biblioteket vid Kortedala Torg av flytt eller skäras ner markant, där många nya invandrare fått hjälp och stöd att förstå det svenska samhället. Varför ska stadens satsningar centralisera till arenor mitt i stan som har liten nytta för medborgare i utsatta ytterområdena? 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Henrik Våglin
Göteborg

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 204 av 764 i denna kampanj