Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Katastrof

2017-03-12

till: Sven-Erik Bucht


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ett tjänstefel att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb enligt lag eller avgå!

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas vilket påverkar oss människor och dig också. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Som politiker har du mandat att påverka och du kan se till att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna. Gör han inte detta så bör du begära hans avgång. Detta kommer att komma ut i media så du bör tänka efter noga innan du väljer att ignora detta annars finns det risk att ditt rykte kommer att dras ner i smutsen.

Med vänlig hälsning

Sofie Bergman
Kalmar

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 253 av 393 i denna kampanj