Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Kartläggning av nyckelbiotoper i skogen

2017-03-10

Till: Sven-Erik Bucht


Attn. Sven-Erik Bucht

 

Hej!

I morse läste jag det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Kunskapen om våra svenska skogar är en resurs som ännu väntar på att användas rätt. Hur kan Skogsstyrelsens generaldirektör avsäga sig halva sitt uppdrag? 

Värdefull natur i Sveriges skogar försvinner och många arters livsmiljö hotas. Hur kartläggningen av nyckelbiotoper kan öka kunskapen om skogen, för att bättre utvinna reella värden, vet vi inte än. Det kommer vi inte heller att få veta, om avverkningen ökar. Tidigare har en balans mellan miljö- och produktionsmål varit viktig, är den inte det längre?

Under en paus för all inventering av värdefull natur, behövs en paus för all avverkning, för att behålla balansen.

Tyvärr verkar det som att Skogsstyrelsen nu tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. 

Ska vi verkligen ge fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige?

Var snäll och se till att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna!

Med vänlig hälsning

Anna Hoffmann
Stockholm

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 50 av 393 i denna kampanj