Öppet brev till Harri Leppänen, Head of Environment, Health & Safety

Kärnkraft. kärnavfall, etik, moral och ansvar för närvarande och kommande generationer

2015-06-24

Hej Harri!

Jag skriver till dig med en angelägen fråga. Det har kommit till min kännedom att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Till följd av oroligheterna i Ukraina har spänningarna skärpts mellan EU och Ryssland, sanktioner har införts och Europaparlamentet har uppmanat medlemsstaterna att frysa kärnkraftsamarbete med Ryssland. Ett nytt kärnkraftsprojekt med Rosatom står i strid med detta.

Jag är oroad över de risker som ett nytt kärnkraftverk kan medföra för människor och miljö. En kärnkraftsolycka i Bottenviken kan få förödande konsekvenser för hela regionen.

" Vi förstör vår jord för kommande generationer 100 000-tals år framöver. Vad ska Ni göra med avfallet? Har Ni inga hjärnor? Är det endast pengar som styr Ert Vansinne eller vad är motivet? Det kan varken vara någon s.k. brist på el eftersom stora ansträngningar görs på många håll att utveckla alternativa energikällor eller värnandet av miljön (se angående kärnavfallet) Eftersom alla politiker nu talar om att Vi måste rädda vår planet borde storföretagen också göra detta. Har Ni som äger företagen och beslutar om detta beslut själva inga barn och barnbarn. Ni kanske inte tänker på att Ni själva kan påverkas/invalidiseras/dö, av en stor och svår olycka- redan glömt, Tjernobyl och Fukushima? Men tänk i alla fall på Era barn och barnbarn för egoister är Ni ju...så kan det också rädda Oss andra och Världen " (Rita Eliason).

 

Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft borde företag som SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft.

Rosatom är direkt knutet till den högsta ledningen i Ryssland och företaget är en central  del av det ryska kärnenergiprogrammet, civilt såväl som militärt. Samarbete med Rosatom legitimerar och bidrar därmed till att stärka denna verksamhet.

Rosatom är ett företag som omgärdas av anklagelser om allvarlig korruption, bristande säkerhetsarbete och miljöförstöring. Kärnbränslet processas dessutom i Majak, en av världens mest kontaminerade anläggningar.

Jag hoppas att du verkar för ett kärnkraftsfritt Bottenviken genom att omgående agera för att SSAB lämnar kärnkraftsbolaget Fennovoima.

Jag uppmanar dig att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

Rita Eliason

Alingsås

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 67 av 153 i denna kampanj