Öppet brev till Martin Lindqvist, Vd och koncernchef

Kärnkraft i Bottenviken??

2015-06-25

Hej Martin!

Jag skriver till dig om en angelägen fråga. Jag har förstått att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten. Det oroare mej!

Kärnkraft är dyrt och farligt. Det hör till historien! Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft borde företag som SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft.

Rosatom är direkt knutet till den högsta ledningen i Ryssland och företaget är en central  del av det ryska kärnenergiprogrammet, civilt såväl som militärt. Samarbete med Rosatom legitimerar och bidrar därmed till att stärka denna verksamhet. 

Jag vill att SSAB ska vara ett företag som går före - som tar etikst ansvar och som tar ansvar för vår gemensamma miljö. Rosatom är ett företag som omgärdas av anklagelser om allvarlig korruption, bristande säkerhetsarbete och miljöförstöring. Kärnbränslet processas dessutom i Majak, en av världens mest kontaminerade anläggningar.

Du sitter på en nyckelposition i SSAB. Jag uppmanar dig därför att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

Johan Ernvik

Kristinehamn

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 86 av 153 i denna kampanj