Öppet brev till Annie Lööf, Centerpartiet

Kämpa för den klimatpolitik som jag vet att ni vill ha!

2019-01-27

Hej Annie, jag är orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Hur kommer ditt parti göra för att genomföra det löftet?

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen ska sluta användas?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Jag är 18 år och fick för första gången den fantastiska möjligheten att rösta och påverka Sverige till att bli det Sverige jag är stolt över. Jag röstade på dig och Centerpartiet för att jag tror på er som parti och dig. Jag vet att du är en stark kvinna som precis som jag själv inte tar någon skit eller viker mig. Visa nu att jag gjorde rätt val att rösta på er när jag tycker att miljön är det viktigaste, visa att ni tänker ta ert ansvar som politiker och verka för en bättre miljö. Kämpa för min och kommande generationers skull! 

Tack, Olivia Ederström
Sandviken

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 493 av 764 i denna kampanj