Öppet brev till Susanne Eberstein (S)

Jag vill inte behöva skämmas för Sverige!

2016-06-20

Hej Susanne!

I morgon tisdag ska du rösta om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening. Jag träffar rätt många nykomna och är rädd för resultatet av omröstningen!

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som lagförslaget gör, leder till till helt förödande konsekvenser. Både för dem som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i fara och elände. Och de som kommer att drabbas allra värst är barnen. Lagen går tvärs emot Barnkonventionen.

Jag kan heller inte se hur ID-kontrollerna före ankomsten till Sverige kan vara lagliga med tanke på att vi ju ratificerat Flyktingkonventionen.  

De nykomna kommer utan familjeåterförening och med bara tillfälliga uppehållstillstånd inte att kunna fokusera på integration, och redan traumatiserade människor riskerar att försämras ytterligare. Migrationsverket kommer att tvingas lägga ned enorma resurser på omprövningar, vilket ytterligare förlänger lidandet av att leva i ingenmansland, vilket i sin tur kommer att kräva än mer sociala resurser. En stor mängd barn i vårt land kommer inte att fungera i skolan, och inte på fritiden heller.

Jag är verkligen oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer, läkare, socialsekreterare, migrationsverkspersonal, lärare och alla andra kunniga jag vet är lagförslaget förödande. Jag vädjar till dig att rösta nej till den tillfälliga lagen.

Lena Rydbeck
  

Uppsala

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 391 av 455 i denna kampanj