Öppet brev till Gunilla Svantorp (S)

Jag vädjar till dig att du idag ska använda din röst och agera för människor utan röst.

2016-06-21

Hej Gunilla,

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om idag den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Ska jag vara helt ärlig så tror jag att detta är ett beslut som framtiden kommer att döma ut och som du kommer att ångra. Ibland står vi inför val i livet som inte handlar om vad som är rationellt, ekonomiskt försvarbart eller politiskt strategiskt - utan vad som är rätt.

Det som är rätt i detta fall är att rösta för människovärdet. 

Vänligen,

Ellen Brink

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 413 av 455 i denna kampanj