Öppet brev till Emma Carlsson Löfdahl (L)

Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst.

2016-06-19

Hej Emma,

Jag känner inte dig och känner inte din agenda. Det jag vet är att du den 21:a juni har möjlighet att påverka vårt samhälle i en oerhört viktig riktning! Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Med tanke på den svåra situation som flyktingar redan befinner sig i hoppas jag att du röstar för våra utsatta medmänniskor på tisdag. 

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

Jag är som du kanske förstår mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare (vilket jag själv är) är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Lina Aamot Carlsson
Göteborg

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 242 av 455 i denna kampanj