Öppet brev till Angelika Bengtsson (SD)

Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst.

2016-06-14

Bästa Angelika Bengtsson.

Tidigare har Sverige haft ett grundmurat gott internationellt rykte när det gäller flyktingar och mänskliga rättigheter.Det lagförslag som regeringen nu presenterat, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, står i stark kontrast till hur Sverige tidigare agerat.

Det är den lagen som du nu ska rösta om den 21 juni. Jag hoppas och önskar att du röstar : NEJ!

Tidsbegränsade uppehållstillstånd som, enligt förslaget om en tre år lång tillfällig lag, ska gälla för alla som söker asyl i Sverige, kan bara leda till att människor på flykt och människor som redan drabbats av stora prövningar tvingas fortsätta leva i daglig oro över sin framtid och sin familj. 

De människor som som söker asyl i Sverige och beviljas skydd kommer i hög utsträckning från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Sannolikheten att dessa länder inom något eller några år inte länge skulle befinna sig i väpnad konflikt eller ha en repressiv regim är minimal. Liksom också att något att dessa länder inom några år skulle vara en rättsstat.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna. De kommer att drabba barnen först och främst, och barnen de är vår framtid.

Jag vädjar till dig att använda din röst som riksdagsledamot för barns och vuxnas rätt till familjeåterförening.

Låt dem få slippa leva i ovisshet om sin framtid.

Rösta nej till den tillfälliga lagen.

Med vänlig hälsning 

Cathérine Ewalds Viotti
Täby

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 194 av 455 i denna kampanj