Öppet brev till Jan R Andersson (M)

Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst.

2016-06-09

Hej Jan R,

Hoppas jag får låna tid en liten stund :)

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

För en person som lider av trauma på grund av övergrepp och krigsupplevelser går det ibland inte ens att genomföra den behandling som behövs på grund av att oron överskuggar allt annat. Det gäller både oron vid tillfälliga uppehållstillstånd och när möjligheten till familjeåterförening inte finns.

De människor som som söker asyl i Sverige och beviljas skydd kommer i hög utsträckning från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Sannolikheten att dessa länder inom något eller några år inte länge skulle befinna sig i väpnad konflikt eller ha en repressiv regim är minimal, liksom att något att dessa länder inom några år skulle vara en rättsstat.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna. Annars är vi inte människor utan bara små lortar, som Astrid Lindgren skulle säga.

Vad kommer du berätta för dina barnbarn, att du gjorde med makten över utsatta människors liv sommaren 2016?

Tack för din tid! 

Sofie Sten

Socionom, Kurator, Behandlingsassistent för ensamkommande flyktingungdomar

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 163 av 455 i denna kampanj