Öppet brev till Kent Härstedt (S)

Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst.

2016-06-21

Hej Kent,

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Med tanke på den svåra situation som flyktingar redan befinner sig i vill jag påpeka följande:

De som drabbas av konsekvenserna av lagen kommer inte att mäkta med att fokusera på integration och de som lider av trauma kommer inte att få nödvändig behandling. Migrationsverket kommer att tvingas lägga ned enorma resurser på omprövningar. En stor mängd barn i vårt land kommer inte att fungera i skolan.

 

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Carina Ehrenholm
Malmö

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 443 av 455 i denna kampanj