Öppet brev till Caroline Szyber (KD)

Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst.

2016-06-21

Hej Caroline,

För att ta reda på vad som är rätt val idenna situation skulle jag önska att du föreställer dig själv vara flykting och att du och dina barn eller din familj drabbas av denna lag. Jag har genom att föreställa mig detta och vilka spår det skulle sätta hos mig och mina barn, dvs vilka konsekvenser i detta skulle få bl.a. i form av psykisk ohälsa och risk för depression eller ännu värre, gör valet lätt. Jag kan inte utsätta någon anna för det här om jag själv inte skulle kunna se det som en rimlig lösning. Särskilt inte en männsika, ett barn, som upplevt våld, krig, förlust och smärta långt över vad jag troligen någonsin kommer att behöva uppleva själv.

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

De som drabbas av konsekvenserna av lagen kommer inte att mäkta med att fokusera på integration och de som lider av trauma kommer inte att få nödvändig behandling. Migrationsverket kommer att tvingas lägga ned enorma resurser på omprövningar. En stor mängd barn i vårt land kommer inte att fungera i skolan.

 

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Jag vädjar till dig att använda din röst som riksdagsledamot för barns och vuxnas rätt till familjeåterförening och att få slippa leva i ovisshet om sin framtid. Rösta nej till den tillfälliga lagen.

Sofia Prata
Gustavsberg

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 434 av 455 i denna kampanj