Öppet brev till Sveriges Olympiska Kommitté , Sveriges Olympiska Kommitté

Jag stödjer Sveriges OS-ansökan!

2019-05-26

Hej,

Jag stödjer Sveriges OS-ansökan och vill att vi arrangerar Vinter-OS & Paralympics 2026 i Sverige av följande skäl:

Det kommer vara de mest hållbara olympiska spelen någonsin och till skillnad från tidigare OS ska allt genomföras klimatneutralt. Det kommer inte att byggas några helt nya idrottsarenor enbart för OS. Transporter kommer att ske med miljövänliga transportmedel och alla besökares resor till och från spelen klimatkompenseras.

Det kommer att förena svenska folket mot ett gemensamt mål för vårt land. Över 20 000 volontärer kommer att bidra till genomförandet av vinter-OS samt Paralympics och det kommer att finnas en bred uppbackning från civilsamhället, politiken, näringslivet och idrottsrörelsen med dess tre miljoner medlemmar i spetsen.

Folkhälsan i Sverige behöver stärkas och idrotten spelar en viktig roll i att göra det. De senaste åren har stillasittandet i samhället ökat och vi ser att många, både yngre och äldre, motionerar för lite. OS 2026 kommer att bidra till ökat idrottsfokus och stimulera många till mer rörelse i vardagen. Paralympics kommer även att ha stor betydelse för att öka intresset för parasport och rörelse bland personer med funktionsnedsättning.

Som en av världens största vintersportsnationer tycker jag det är dags att Sverige äntligen ska få arrangera ett vinter OS. Jag hoppas och tror att det kommer öka intresset för vinteridrott och att fler får upp ögonen för vilka möjligheter som finns att utöva det i vårt land. Om Sverige får Vinter OS 2026 kommer jag att åka dit och vara med på så mycket jag bara kan! 

Oskar Vesterberg 

Umeå

Stöd Sveriges OS-ansökan - Vinter-OS och Paralympics 2026

Detta är brev 75 av 283 i denna kampanj