Öppet brev till Mehmet Kaplan, Bostads-, stadsutvecklings- och it-­minister, Miljöpartiet

Jag skäms över att Sverige frångår människovänlig politik och ger vika för negativa stämningar inom säkert mindre delar av röstberättigade

2015-12-05

Attention Mehmet Kaplan


Hej Mehmet,

Med anledning av regeringens åtgärdsförslag som syftar att färre människor ska söka asyl i Sverige vill jag framföra följande.

Om Sverige nu följer andra länders dåliga exempel finns risken att det inte kommer att finnas något eller någon kvar för att hindra EU och dess medlemsstater att fullt ut stänga sina yttre gränser vilket i en förlängning kan innebära att vi rent faktiskt bryter mot våra internationella förpliktelser och rätten att söka asyl.

Det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället.

Peter Elfverson
71393 Nora

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 355 av 482 i denna kampanj