Öppet brev till Christer Nylander (L)

Jag motsätter mig den restriktiva flyktingpolitik som ska upp till röstning 21 juni

2016-06-09

Bäste Christer Nylander!

Sverige har alltid stått upp för flyktingar och mänskliga rättigheter. Det lagförslag som regeringen presenterat omfattar bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening. Jag menar att det står i skarp kontrast till  hur Sverige som land brukar agera. Jag anser också att det bryter mot den internationella flyktingkonventionen. 

Som mångårig supporter till ditt parti ber jag dig att rösta mot förslaget den 21 juni.

Bästa hälsningar

Christian Gräslund

Cedervägen 5

19144 Sollentuna

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 161 av 455 i denna kampanj