Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister Miljöpartiet

Jag har en idé

2015-03-31

Hej Per

Låt folk betala Vattenfall för kolet. Sen behåller Vattenfall marken. Där kan de anlägga vindkraft, solkraft eller odla salix. Investeringen hjälper vi alla till med. Crowdfunding för att kolet ska stanna i marken. De pengarna investeras i ny grön elproduktion.

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

Jag tror att du och din regering kan göra skillnad för klimatet, hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Per Ribbing

KNIVSTA

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 4 av 459 i denna kampanj