Öppet brev till Lars-Axel Nordell, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Kristdemokraterna

Jag ber dig, försämra inte svensk mat!

2016-05-09

Hej Lars-Axel!

Jag väljer svensk mat för att den är snällare mot djur och natur. Och många av mina vänner köper svenskt av precis samma anledning.

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren.

Jag uppmanar dig att inte bara se till mängden mat som en konkurrensfördel utan att även försvara den svenska matens kvaliteter.

Jag väntar mig att regeringens livsmedelsstrategi minskar spridningen av bekämpningsmedel och ökar den ekologiska produktionen så att strategin lever upp till miljömålet Giftfri miljö.

Jag litar på att du Lars-Axel, som jag la min röst på i valet, arbetar för en strategi som inte försämrar skyddet för varken djur eller miljö. Fortsätt satsa på ett av världens renaste jordbruk!

Mathilda Johansson
Örebro/Askersund

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 9 av 122 i denna kampanj