Öppet brev till Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jag är orolig för mina barns (och min) framtid

2017-11-01

Hej Lotta, jag är superorolig över klimatförändringarna. Du vet sådär att jag ibland har svårt att sova. Och då inte främst extremväder och naturkatastrofer, utan matbrist och social oro i klimatkrisens spår. Nog tänker du ibland också på det? För du har väl hört och sett de oroande nyheterna om att halten koldioxid i atmosfären nu är rekordhög, och stiger snabbare än de mänskliga utsläppen? Lägg det till alla andra kriser: Att antalet insekter (iaf i i Tyskland) har minskat kraftigt, plastpartiklar i haven mm. 

Jag jobbarens infrastrukturplanering och NTP och LTP ger mig ont i magen. Så mycket pengar som inte bidrar till lösningen utan till problemet! Politiker på lokal och regional nivå är så inkörda i gamla hjulspår och snäva opinionskretsar. Vad har ni för diskussion om det här i partierna?

Mångmiljardbelopp går dessutom till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla fossila subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Jag undrar vad ni tänker göra för att genomföra det löftet?

Sverige bidrar till utbyggnad av fossil energi genom stöd till Världsbanken och genom exportkrediter. Det strider förstås mot våra klimatmål, så jag undrar om ni jobbar för att ta bort det svenska stödet till fossila investeringar, och istället bidra till att minska världens energifattigdom med förnybar energi?

I somras beslutade riksdagen att varje ny regering ska presentera en klimatplan för mandatperioden.  Inför valet vill jag veta hur ditt partis klimatplan ser ut. Jag vill vara säker på att den klimatpolitik som jag röstar på lever upp till Parisavtalet.

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och partiet tänker i de här frågorna.

Kristina Nyström
Flen

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1 av 764 i denna kampanj