Öppet brev till Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, Socialdemokraterna

Järnväg och Preemraff

2020-08-24

Hej Tomas.
Det gläder mig mycket att du jobbar för en utbyggd och upprustad järnväg. Hur vi nu ska klara kompetensbehoven...?  Jag har kämpat från mitt håll med kompetensbristen inom järnvägen över tio år. Men det är en annan fråga.

Nu bekymrar jag mig mest för Preemraff. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

...och så fortsätter vi från var sitt håll att kämpa för att lösa kompetensbristen inom järnvägen  

Karin Forsberg
Huddinge

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1365 av 1619 i denna kampanj