Öppet brev till Förvaltning Tjänstemän, Uppsala kommun, Tjänstemän, Går till alla

Islamisk center i Stenhagen

2019-09-20

Diarieförs Förvaltning Tjänstemän


Jag står inte bakom bygglovsansökan på Berthåga 32:3 bredvid Sankta Maria Kyrka och ber nämndens ledamöter att avslå ansökningen för att se över marken för annan användning!

Samtliga politiker som uttalat sig hittills sedan sommaren i media verkar medvetna om att det finns en stor oro för att en islamistisk verksamhet får en större plattform i Stenhagen om man beviljar bygglov. Trots det verkar majoriteten inom plan- och byggnadsnämnden vilja ignorera denna oro och bevilja bygglov ändå. Det kommer inte att gynna områdets utveckling, utan förstärka den uppdelning som finns och riskerar att bli en plattform för radikalisering. Jag ber nämndens ledamöter att betänka att ta vår oro på allvar!

Det mesta tyder på att föreningen med dess företrädare inte är lämpliga att hantera en stor mötesplats i Stenhagen.

Bygglovet bör nekas och platsen kan förbli oanvänd såsom den är idag eller användas till verksamheter såsom exempelvis förskola eller bostäder.

Nedan finns ett antal referenser till mediauppmärksamhet som handlar om stiftelsens strävan efter bygglov, stiftelsen som sådan och dess företrädare. Sammanfattningsvis kan följande observationer göras:
* Stiftelsen är enligt forskare djupt konservativ inom islam
* Stiftelsen tar inte avstånd från sharia
* Företrädare anser att det är en svår fråga att välja ut vad som är viktigast mellan islam och svensk lagstiftning
* Företrädare har brukat våld mot barn i anslutning till koranstudier
* Företrädare har brukat våld mot barn som velat byta religion till kristendom
* Företrädare har vägrat skaka hand med kvinlig journalist
* Företrädare har gett uttryck för att jämställdheten i Sverige är överdriven och liknat densamma vid en religion
* Byggritningarna separerar kvinnor och män från varandra. Kvinnor får en mindre sidoentré och betydligt färre platser och utrymme i lokalen
* Byggambitionerna har välkomnats av lokal islamist som förordar avrättning av homosexuella, otrogna kvinnor och människor som väljer att lämna islam
* Företrädare vägrar kommentera huruvida homosexuella borde straffas för sin sexualitet
* Företrädare har förminskat Uppdrag gransknings avslöjande om att Uppsalamoskén rekommenderade misshandlade kvinnor att inte polisanmäla
* Hur verksamheten ska kunna finansieras är oklart, men uppges ske genom medlemsdonationer. Det är inte sannolikt att så är fallet, utan mer troligt är att utländska finansiärer är inblandade med tillhörande anspråk på inflytande.

Den aktuella tomten kommer att skära av ett vandringsstårk för vilda djur om bygglov beviljas. Det är dessutom olämpligt att ha byggnaden så pass nära Sankta Maria Kyrka.

Sammanfattningsvis kommer ett bygglov såsom ansökningen ser ut att leda till att området försämras genom dess inverkan på ungdomar som kan radikaliseras och polarisering uppstår. Stenhagen behöver sammanhållning, inte mer splittring.

Ett axplock av mediala inslag sedan sommaren 2019
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7295268&fbclid=IwAR1MgXnp50GciVVesqR-CNaeJkXTf1HrXZ_4RnJ5SS6Yx76w8mKiQ9CXRKY
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7302402
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7303198

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-om-ett-islamiskt-center-vantas-idag
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/sd-kritiskt-till-polisinsats-i-stenhagen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-fattat-om-bygglov-for-islamiskt-center-i-stenhagen-i-uppsala
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/professorna-de-tar-avstand-fran-radikalisering
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/stenkastning-och-sabotage-mot-svt-s-medarbetare

https://www.unt.se/asikt/debatt/oacceptabelt-med-salafism-i-uppsala-5347236.aspx
https://www.unt.se/asikt/debatt/vad-sager-sapo-om-ett-islamiskt-centrum-i-stenhagen-5393998.aspx
https://www.unt.se/asikt/debatt/slutreplik-ta-avstand-fran-islamism-dawa-5404561.aspx
https://www.unt.se/asikt/debatt/nej-till-islamskt-center-5383497.aspx
https://www.unt.se/5401388
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/sd-vill-ha-omrostning-om-religiost-centrum-5393338.aspx
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/sd-fortsatter-kampanj-i-stenhagen-5404984.aspx
https://www.unt.se/5408654
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/krismote-med-polisen-efter-stenkastning-5404099.aspx
https://pren.unt.se/artikel?redirect=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Fnyheter%2Fuppsala%2Fbeslut-nara-om-islamiskt-center-i-stenhagen-5404884.aspx&meter=false&action=completerequest&callback=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Finc%2Feprencallback.aspx
https://www.unt.se/5408506
https://www.unt.se/asikt/debatt/s-vander-ryggen-till-stenhagens-kvinnor-5407595.aspx
https://www.unt.se/5409756
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/avgorandet-om-islamiskt-center-skjuts-upp-5410074.aspx

https://nyheteridag.se/islamiskt-center-med-konsapartheid-planeras-i-uppsala-sa-ska-bygget-stoppas/
https://nyheteridag.se/polisen-stod-och-tittade-pa-nar-kriminellt-gang-kastade-stenar-pa-politiker-i-uppsala/
https://nyheteridag.se/nu-svarar-polis-om-stenkastningen-mot-sd-i-uppsala/
https://nyheteridag.se/pelle-zackrisson-dags-att-ansvariga-far-sparken/
https://nyheteridag.se/efter-stenkastningen-nu-planerar-sd-ny-kampanj-mot-islamiskt-center-i-stenhagen/
https://nyheteridag.se/ungdom-kastade-sten-mot-polisen-fick-skjuts-hem/
https://nyheteridag.se/islamist-till-sd-homosexuella-handlingar-bor-straffas-med-doden/
https://nyheteridag.se/alm-och-broman-sd-dags-for-kraftsamling-mot-islamismen/

https://samnytt.se/sd-kraver-folkomrostning-om-ny-moske/
https://samnytt.se/sd-begar-krismote-med-polisen-efter-att-de-inte-agerade-mot-stenkastare/
https://samnytt.se/video-islamister-forsvarar-moskebygget-vill-stena-otrogna-kvinnor-och-doda-avhoppare/
https://samnytt.se/avslojar-drivande-person-bakom-islamistiskt-center-i-uppsala-domd-for-systematisk-barnmisshandel/
https://samnytt.se/svt-stenades-nar-de-skulle-uppmarksamma-moskeplaner-i-uppsala/
https://samnytt.se/s-ordforande-vill-bygga-islamistiskt-center-i-uppsala/
https://samnytt.se/stor-seger-for-sd-bygglov-for-islamistiskt-center-i-uppsala-aterremitteras/

Tidigare uppmärksamhet som innefattar den bygglovssökande stiftelsen och dess företrädare

Dawa kopplas till Uppsala moské genom att bland annat Akmal Hyder har/fortfarande företräder både Uppsala moské och Dawa. Akmal Hyder är namnet på bygglovsansökningen. https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-inte-hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx

Dawa arrangerade en stormöte i Norrköping 2014 där kvinnor ej var välkomna. Akmal Hyder var där och intervjuades på plats och vägrade skaka hand med en kvinlig journalist, men skakade istället hand med hennes fotograf. https://www.helahalsingland.se/artikel/professorns-kvinnoforakt

"– En man får inte komma i kontakt med en annan kvinna, förklarar Akmal Hyder för tidningen.
Vidare svarade han att han tycker jämställdheten mellan män och kvinnor överdrivs i Sverige.
– Det är en kultur som byggts upp under många år. Det har blivit som en religion för er."
https://www.arbetarbladet.se/artikel/professor-pa-hogskolan-vill-inte-ta-kvinnor-i-hand

"Efter en stund kommer AkmalHyder, som inte heller vill ta mig men fotografen Håkan Sjöström i hand. Han är ursprungligen från Bangladesh, men kom till Sverige 1978 och är numera professor i företagsekonomi.
– Vi är muslimer från hela Skandinavien som ska träffas, be böner, diskutera islam och äta tillsammans. Vi är en del av dawa-rörelsen. Vi brukar träffas en gång varje eller vartannat år, säger han."
"Varför ville du inte ta mig i hand när vi hälsade?
– En man får inte komma i kontakt med en annan kvinna."
https://www.nt.se/nyheter/norrkoping/inga-kvinnor-valkomna-pa-stor-muslimsk-samling-9894356.aspx

Bönerummet enligt ansökan omöjliggöra att kvinnor och män ens ser varandra i byggnaden. Separata ingångar och skärmvägg i bönerummet ska användas för det syftet. Se bifogad bild på bygglovshandling.

Försvarshögskolans rapport vid namn Mellan salafism och salafistisk jihadism: påverkan och utmaningar för det svenska samhället. "Det finns även moskéer i de utsatta områdena Stenhagen och Gottsunda i Uppsala där det finns en risk för radikalisering då det saknas muslimska krafter i staden som kan hålla tillbaka extrema element." Magnus Ranstorp är en av författarna. Läs mer om rapporten och rapporten här: https://www.fhs.se/arkiv/nyheter/2018-06-28-mellan-salafism-och-salafistisk-jihadism---paverkan-mot-och-utmaningar-for-det-svenska-samhallet.html

Uppsala moské uppmärksammades 2012 genom att rekommendera kvinnor att inte polisanmäla om de misshandlas av sina män i hemmet. Akmal Hyder talade för moskéns sak i en UNT-artikel. https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-inte-hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx

Uppsala moské har haft ett långt samarbete med Abo Raad som Säpo vill utvisa trots att han varit i landet under mer än 20 års tid. Han anses vara ett akut hot mot rikets säkerhet.
https://www.gd.se/artikel/abo-raad-pekas-ut-som-militanta-islamismens-ledare-i-sverige

Uppsala moské har uttalat stöd för Abo Raad genom att i media hävda att anklagelserna mot honom är grundlösa. "Det som stod om honom och kopplingar till IS är lögn."
https://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/kaRo6@ablokal
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsala-moske-valkomnar-kritiserad-imam

Nyligen verkar Säpo ha tagit ställning för att utvisa Abo Raad med hänvisning till att han skulle vara ett hot mot rikets säkerhet. https://nyheteridag.se/gavleimamen-abo-raad-har-fatt-utvisningsbeslut/

Böneutrop. Även om man för stunden inte avser att ägna sig åt böneutrop kan det snabbt ändras genom en ansökan hos polismyndigheten som kommer att säga ja. Kommunfullmäktige i Uppsala har beslutat att ha det så.

Mest aktuella artiklar på ämnet:
"– Det ska vara en träffpunkt i Stenhagen. Alla ska kunna komma dit. Det ska vara mer som en samlingslokal. Men man ska också kunna bedja där och arrangera utbildningar, rådgivning i familjefrågor, ungdomsverksamhet och verksamhet för gamla, säger han." https://www.unt.se/nyheter/uppsala/nytt-forsok-skapa-islamiskt-center-5314350.aspx


https://www.unt.se/nyheter/uppsala/gripna-imamer-predikade-i-uppsala-5339871.aspx
https://www.nt.se/nyheter/norrkoping/inga-kvinnor-valkomna-pa-stor-muslimsk-samling-9894356.aspx
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-inte-hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx
https://www.unt.se/nyheter/omvarld/6-av-10-mosker-gav-lagstridiga-rad-1748517.aspx
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsala-moske-valkomnar-kritiserad-imam
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/kritiserade-imamen-abo-raad-vill-inte-ta-avstand-fran-salafism
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/forelaser-i-uppsala-mosk-pekas-ut-som-militant-3881946.aspx
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5409987
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/klart-for-omdebatterad-bonelokal-2683616.aspx

Jag står inte bakom bygglovsansökan på Berthåga 32:3 bredvid Sankta Maria Kyrka och ber nämndens ledamöter att avslå ansökningen för att se över marken för annan användning!

I stadsdelen Stenhagen i Uppsala har en bygglovsansökan inlämnats för att bygga ett islamistiskt center. Föreningen bakom denna bygglovsansökan har kopplingar till terroruppviglare och negativ särbehandling av kvinnor.

Byggnaden planeras för att hålla kvinnor och män segregerade där kvinnor inte får gå in via huvudentrén. Istället ska kvinnorna gå in i en liten sidodörr med separat liten korridor och en mindre del av åskådarplatserna i bönerummet. Byggnaden i övrigt planeras för män på de båda våningsplanen. Antalet platser i bönerummet anges som 65 för kvinnor och 255 för män fördelat på två plan.

Ett islamistiskt center i Stenhagen bidrar inte till att höja området upp ur utanförskap, utan tvärtom riskerar ett förverkligande av ett sådant bygge bidra till att området förblir ett utanförskapsområde.

Stenhagen behöver i högre grad bli en del av övriga samhället, mer respekt för jämställdhet och mer respekt för myndigheter såsom Polismyndigheten. Föreningen bakom byggplanerna kan tyvärr bidra till att förvärra eller cementera områdets segregation.

Jag står inte bakom bygglovsansökan på Berthåga 32:3 bredvid Sankta Maria Kyrka och ber nämndens ledamöter att avslå ansökningen för att se över marken för annan användning!

Mehmt Topkale
Uppsala

Stoppa bygget av islamistiskt center i Stenhagen i Uppsala

Detta är brev 1 av 19 i denna kampanj