Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Inventering av skogar.

2017-03-10

till: Sven-Erik Bucht


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Regeringen måste nu vidta åtgärder för att skydda den värdefulla natur som hotas.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Med vänlig hälsning

Bengt-Göran Norlin
Sörberge

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 167 av 393 i denna kampanj