Öppet brev till Tomas Tobé (M)

Inget stöd till fossil energi!

2017-11-10

Hej Tomas.
Klimatet är en ödesfråga och forskning visar att de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan. 

Sverige bidrar till utbyggnad av fossil energi genom stöd till Världsbanken och genom exportkrediter. Det strider förstås mot våra klimatmål, så jag undrar hur du och ditt parti jobbar för att ta bort det svenska stödet till fossila investeringar?

Om vi inte lyckas minska utsläppen snabbt så ökar risken för extremväder som översvämningar, orkaner, värmeböljor och torka. Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Sandra Söderqvist
Gävle

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 9 av 764 i denna kampanj