Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Ingen utbyggnad för Preemraff

2019-06-30

Hej Anders

Som du säkert vet och har god kunskap om så ska  Mark- och miljööverdomstolen pröva om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Om Preem får bygga ut raffinaderiet kommer deras utsläpp fördubblas. Preem blir därmed den största enskilda utsläpparen av växthusgaser i Sverige. Jag och många med mig vill inte att detta ska ske. Både av klimatskäl, kolodioxidutsläppen MÅSTE minska  men även symboliskt. Att bevilja en utbyggnad blir ett slag i ansiktet på hela miljörörelsen och på den unga generationen som hoppas och tror på en förändring nu. Det står klart att raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Det är ett steg i fel riktning. Bygg ut sol- och vind i stället. Satsa på elektrifiering av vägar, retauera och bygg ut tågnätet. Det ger också jobbtillfällen.

Du, och ni i regeringen har faktiskt möjligheten att pröva Preemraffs planer enligt miljöbalken eftersom deras miljöpåverkan är av betydande omfattning.  Jag vill därför att regeringen utnyttjar sin möjlighet att pröva om Preemraff ska tillåtas och då sätter stopp för ökade utsläpp. Genom det här brevet lämnar jag därför in en underrättelse till regeringen enligt miljöbalkens 17:e kapitel. Jag vill att du som politiker gör vad du kan för att förhindra utbyggnationen.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff? 

Anna Bergman
Sätila

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 107 av 1620 i denna kampanj