Öppet brev till Alexandra Völker (S)

Inför INTE tillfälliga uppehållstillstånd

2016-06-21

Hej Alexandra,

Jag ber dig att begrunda vem du borde verka för i din position som riksdagsledamot och jag hoppas så innerligt att det leder dig till att rösta NEJ till lagförslaget idag som bland annat innebär tillfälliga uppehållstillstånd. Lyssna till civilsamhället! Detta lagförslag kommer ödelägga människors liv. Ni kan inte blunda för detta.

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

För en person som lider av trauma på grund av övergrepp och krigsupplevelser går det ibland inte ens att genomföra den behandling som behövs på grund av att oron överskuggar allt annat. Det gäller både oron vid tillfälliga uppehållstillstånd och när möjligheten till familjeåterförening inte finns.

 

De människor som som söker asyl i Sverige och beviljas skydd kommer i hög utsträckning från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Sannolikheten att dessa länder inom något eller några år inte länge skulle befinna sig i väpnad konflikt eller ha en repressiv regim är minimal, liksom att något att dessa länder inom några år skulle vara en rättsstat.

 

Det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället. Därför vädjar jag nu till dig att rösta nej!

Jorun Kugelberg
Stockholm

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 439 av 455 i denna kampanj