Öppet brev till Jörgen Andersson (M)

Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd

2016-06-21

Hej Jörgen,

Sverige har ett grundmurat gott internationellt rykte bland annat i Storbritannien när det gäller flyktingar och mänskliga rättigheter. Det lagförslag som regeringen presenterat, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, och som du ska rösta om idag står i stark kontrast till denna tradition.

 

Om lagförslaget går igenom kommer det leda till förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, men också för deras anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. Många krigsflyktingar lider av svåra trauman från sina upplevelser, men de kommer inte kunna behandlas effektivt på grund av den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd skapar. De som kommer att drabbas allra värst är barnen, som som riskerar att splittras från sina föräldrar till följd av försvårade möjligheter till familjeförening. Det är skamligt att några av de mest utsatta människorna i global politik ska betala för vårt "andrum."

 

Under mina studier utomlands har jag följt den politiska utvecklingen i Sverige och jag är mycket oroad. Samtliga 22 remissinstanser har sågat lagförslaget längs med fotknölarna och menar att det är fel väg att gå. Jag vädjar därför till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

 

Med vänliga hälsningar
/Sebastian Thelander Sjöstrand
London

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 428 av 455 i denna kampanj