Öppet brev till Joar Forssell (L)

Inför budgetomröstningen

2018-12-12

Hej Joar.

Hur känner du inför att de tre partier i riksdagen som har lägst ambitioner på klimatområdet nu ser ut att få diktera villkoren för Sveriges klimatpolitik under nästa är via budgeten? Kommer du att ta ställning och försöka göra skillnad eller kommer du att kasta bort din röst?

Klimatet är en ödesfråga, och de närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter. Det visar FN:s klimatpanel IPCC i sin nya klimatrapport. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt. 

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen ska sluta användas?

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner.

Håkan Höglund
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 430 av 764 i denna kampanj