Öppet brev till Per Bolund, Språkrör, Miljöpartiet

Inför valet 2022

2021-11-05

Hej Per, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid - och många människors nutid - tillsammans på den här planeten.

Klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot människor, växter och djur. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Det finns fortfarande en liten chans att klara den viktiga 1,5-gradersgränsen, men det förutsätter att rika länder som Sverige, som släppt ut mer koldioxid per person än de flesta, agerar nu. Jag är redo att ställa mig bakom modiga politiker som vågar fatta beslutet om ett fossilförbud 2030.

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Trots steg i rätt riktning fortsätter Sverige att omvandla naturliga skogsekosystem till odlingar av gran och tall. Dessutom påverkar avverkningar den viktiga kolsänkan och kolförrådet i skogen negativt. Jag kommer lägga min röst på politiker som ser bristerna i svenskt skogsbruk och fattar beslut för ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens alla värden.

Den 22 oktober klimatstrejkade jag under parollen #UprootTheSystem. Klimatkrisen existerar inte i ett vakuum, utan har bildats ur sociala orättvisor, som den sedan förstärker. Klassklyftor, rasism, bristande jämställdhet, funkofobi, homo- och transfobi är exempel på faktorer som spelar in. Ett exempel är att de rikaste konsumerar mest - omfördelning är en klimatåtgärd! Det är också väl belagt att kvinnor i Syd drabbas värst av klimatkrisen, samt att den allt hårdare och mer militaristiska politiken sätter klimatflyktingars säkerhet på spel.

Det finns ett tydligt samband mellan den hotade biologiska mångfalden och naturens motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser. Det finns också ett tydligt samband mellan dessa problem och neokolonialism. För att bromsa klimatförändringen måste vi sluta använda fossila bränslen och förändra vårt utnyttjande av naturresurser, men vi måste också säkra klimaträttvisa på alla plan. Är ditt parti modigt nog att fatta dessa avgörande beslut?

Kan jag lita på er inför riksdagsvalet 2022? Kommer ditt parti att sätta frågan om klimat och miljö överst på er politiska agenda?

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

 

Med vänlig hälsning,

Linnéa Henningsson
Linköping

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 50 av 192 i denna kampanj