Öppet brev till Høyre, Høyre

Hvordan vil Høyre i Oslo løse disse utfordringene?

2015-08-21

Hei, Høyre

Jeg bor i Østensjø bydel i Oslo.

Jeg skal stemme i kommune- og fylkestingsvalget nå til høsten. Klima- og miljøpolitikk er en veldig viktig faktor for hvem jeg skal stemme på, og derfor lurer jeg på hva dere har tenkt å gjøre med de viktigste temaene?

Transport er et viktig lokalt virkemiddel for å bøte på klimaproblemene. Har partiet en plan for miljøvennlig mobilitet med gang-, sykkel, og kollektivtilbud? Støtter dere samkjøring? Mener dere nye motorveiprosjekter er nødvendige for å løse lokale transportproblemer, og i tilfelle hvilke? Vil dere stoppe slike veiplaner?

Norge har et akutt behov for en omstilling fra oljeavhengigheten og over mot fornybare klimajobber. Nesten alle norske kommuner har oljerelaterte arbeidsplasser som nå er truet. Har dere en plan for omstilling og etablering av nye grønne arbeidsplasser som reduserer klimagassutslippene i kommunen?

2015 bør bli historiens viktigste klimaår. Hvor høyt prioriterer dere klimaspørsmålet i partiprogrammet? Har dere en plan for reduksjon av klimagassutslipp i kommunen, og vil dere bruke arealplanlegging for å oppnå dette?

Tusen takk. Jeg gleder meg til å bruke min stemme i valget, og ser fram til gode svar på mine spørsmål.

Med vennlig hilsen

Åsmund Gravem

Har partiene en klimavennlig lokalpolitikk?

Denne kampanjen er laget av Greenpeace
This is letter 1 of 10 in this campaign