Öppet brev till Anna Wallentheim (S)

Hur vill vi att det ska vara på vår planet om 100 år?

2019-03-22

Hej Anna.
Genom Naturskyddsföreningen har jag fått reda på att den svenska klimatpolitiken inte räcker för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag vill se tuffare klimatpolitiska förslag.

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Hur kommer ditt parti göra för att genomföra det löftet?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Susanne Borgfors
Röstånga

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 532 av 764 i denna kampanj