Öppet brev till Richard Gaestadius, Lidingöpartiet

Hoppas du säger nej

2019-05-25

Hej Richard,

Inför stundande omröstning hoppas jag du säger nej till tiggeriförbud.

Tiggeriförbud har av flera domstolar ansetts strida mot mänskliga rättigheter, bland annat yttrandefriheten, eftersom tigga handlar om att kommunicera sin nöd och vädja om hjälp. Förbuden drabbar i synnerhet gruppen romer från andra EU-länder och kan därmed vara diskriminerande i strid med svensk grundlag. Att förbjuda människor från att be om hjälp strider dessutom mot juridiska grundprinciper.

Jag önskar att din kommun inte bidrar till ökad utsatthet för en grupp som redan har det svårt, och hoppas att du röstar nej till tiggeriförbud när tillfälle ges.

Michael Palmquist
Kalmar

Svenska kommuner ska motverka fattigdom, inte de fattiga

Detta är brev 18 av 48 i denna kampanj