Öppet brev till Åsa Coenraads, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna

Högt förtroende för svensk mat

2016-05-10

Hej Åsa,

Jag väljer svensk mat för att jag har förtroende för svenska livsmedelsindustrin, att den innehåller det som står på etiketten och inte en massa annat. Den är också snällare mot djur, natur och inte minst mitt barns överkänsliga kropp. 

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren. Jag kan inte med gott samvete stödja djurplågeri genom att köpa kött från andra länder. 

Jag förväntar mig att ditt beslut respekterar planetens, ekosystemens, djurens och konsumenternas krav på en hållbar produktion och konsumtion. Sverige borde klara FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030. Pinsamt annars! 

Jag väntar mig att regeringens livsmedelsstrategi minskar spridningen av bekämpningsmedel och ökar den ekologiska produktionen så att strategin lever upp till miljömålet Giftfri miljö.

Jag räknar med att regeringens livsmedelsstrategi lever upp till miljömålet Ett rikt odlingslandskap där betande djur skyddar hotade arter och naturtyper.

Om du väljer att sänka standarden på svensk mat kan jag lika gärna köpa billig importerad. Då finns det inte längre någon anledning för mig att handla svenskt. Ge mig istället ännu fler anledningar att välja svenskt och se till att svenska bönder kan konkurrera med den svenska matens alla miljöfördelar. Kött får jag helt enkelt sluta med. 

Kom igen, jag litar på att du arbetar för en strategi som inte försämrar skyddet för varken djur, människor eller miljö. Fortsätt satsa på ett av världens renaste jordbruk!

Lisa Hyldetoft
Västra Frölunda

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 39 av 122 i denna kampanj