Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Hjälp oss att bevara vår natur...

2017-03-10

Attn. Karolina Skog


Tack vare Greenpeace och deras fantastiska engagemang att stå upp för moder jord har jag fått information om det som följer nedan. Med din position och den påverkan som du har, kan du hjälpa oss att skapa hållbarhet och se långsiktigt. Pengar är inte lösningen till allt.Utan syre och rent vatten hjälper inga miljoner i världen. Gör det du kan och du gör en hel värld tacksam!

.....skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Med vänlig hälsning

Sandra Björkman
Danderyd

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 108 av 393 i denna kampanj