Öppet brev till Lorena Delgado Varas (V)

Hjälp mig att rädda världen!

2018-10-25

Hej Lorena.
Du vet nog redan att klimatet är en ödesfråga, och att de närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter.

Jag hoppas och tror att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt. 

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. 

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna.

I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan.

Den senaste tidens värmerekord, torka och skogsbränder har gjort det ännu tydligare hur sårbara vi är för extremväder.

Jag vill vara säker på att du och ditt parti är beredda att prioritera klimatet. Hur tänker ni göra det?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte rädda världen själv. Jag vill se att våra folkvalda politiker prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Vi alla lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som du, som tar klimatkloka beslut. 

Allt gott!

Lotta Saxe
Hägersten

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 316 av 764 i denna kampanj