Öppet brev till Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet

Hindra jordens undergång

2018-09-10

Hej Maria,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Jorden är bara ett lån från våra barn och efterkommande

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Margareta Rhedin
LUND

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 224 av 409 i denna kampanj