Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Herman Sundqvist tänker strunta i att inventera skogsområden med mycket höga naturvärden

2017-03-10

till: Sven-Erik Bucht


Till Sven-Erik Bucht,

Hej!

Min släkt äger skog och de sköter om den på ett varsamt sätt, nu läser jag att att Skogsvårdsstyrelsen vill pausa inventering av skogsområden med mycket höga naturvärden.

Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är ju helt förfärligt.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Med vänlig hälsning

Kristina Frostegren
LUND

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 40 av 393 i denna kampanj