Öppet brev till Stefan Löfven, Socialdemokraterna

Helt fel håll!

2018-11-11

Hej Stefan!

Hur är detta möjligt?! Preemraff i Lysekil har fått tillstånd för en utbyggnad av sin verksamhet. En verksamhet som enligt Naturskyddsföreningen kommer att FÖRDUBBLA koldioxidutsläppen. Inte nog med detta . Preemraff blir den anläggning som med råge släpper ut MEST KOLDIOXID I LANDET. Ingen av de tunga remissinstanserna har idag större invändningar.

Detta är ett beslut som pekar åt helt fel håll. Vi har 10 år på oss att få ner utsläppen och här ges grönt ljus åt ett företag som verkar i rakt motsatt riktning. Även om utsläppen av koldioxid styrs av utsläppsrätter och regleras av EU, är det remarkabelt att detta har gått igenom  många remissinstanser och klubbats igenom i mark-och miljödomstol. Det måste väl under resans gång ha funnits några politiska styrmedel som kunnat sätta stopp för detta!

Det vore intressant om någon kunde redogöra för hur den totala nyttan av detta kan komma att överväga de negativa miljöeffekterna. Några sådana beräkningar har i varje fall inte jag kunnat hitta ngonstans trots idoga efterforskningar.

Elisabeth Möller

Lund

 

 

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 332 av 764 i denna kampanj