Öppet brev till Malin Larsson (S)

Hej klimatpolitik

2018-12-04

Hej Malin, hoppas du har det bra!

jag skriver till sig för att jag är orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Jag och många med mig tycker eller vill kräva att vi bör ta klimatfrågan på allvar. 

Du har säkert många saker på sitt bord som behöver sin uppmärksamhet som förtroendevald. Men jag ber dig ha med dig, som bakgrund till alla beslut och förslag att världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen ska sluta användas?

Jag tycker att jag redan idag gör mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Johan Drejare
Örnsköldsvik

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 373 av 764 i denna kampanj