Öppet brev till Marlene Burwick, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Hej. För våra barn

2020-09-11

 

För min del så låter det sinnesjukt att godkänna Preemraff. Jag tror att det redan är försent och vi alla kommer dö men jag vill kunna se min son i ögonen och säga att jag gjorde så gott jag kunde. Mvv Erik

 

Hej. Nedan kommer ett brev med text från naturskyddsföreningen

Hej Marlene. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Erik Skåpdal
Landvetter

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1541 av 1619 i denna kampanj