Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

Haven är ingen soptunna eller avfallskvarn: Stoppa dumpningen, nedskräpningen och onödig användning av plast!

2017-05-03

Hej Isabella,

Jag uppmanar härmed er som deltar i havskonferensen i New York: Missa inte den unika chansen att rädda havet från plasten!

Miljoner ton skräp tillförs världshav, sjöar och vattendrag varje år; kontainrar, fiskenät, linor, bråte, dryckeskärl, kapsyler, påsar, fimpar, ballonger, sugrör, mikroplaster, osv. En hel del av detta skadar ekosystemen, såväl stora djurarter som fåglar, fiskar och plankton. Men det är inte bara en fråga om estetik och att vissa individer av djurarter skadas eller dör. Det handlar också om hur vi ser på vår livsmiljö, så att vi inte dumpar allt möjligt skräp, avfall och gifter där sådant absolut inte hör hemma, och som sedan blir oerhört svårt för kommande generationer att städa upp, om det alls är möjligt.

Det stora problemet med skräp (framför allt av plast) i havet oroar mig. Plastskräpet försvinner inte, det blir bara till mindre och mindre bitar som finns kvar i århundraden. Vi måste stoppa nedskräpningen nu!

Skräpet i havet känner inte till några nationsgränser. Det är därför ett problem som kan lösas genom internationellt samarbete.

Tillsammans kan vi stoppa skräpet och miljöförstöringen. Jag bidrar på följande sätt:

Jag lovar att aldrig skräpa ner.

Jag lovar att plocka skräp.

Jag lovar att uppmana andra att delta i uppropet! 

Jag lovar att undvika onödiga plastförpackningar.

Qvintus Erwin Urvind
Uppsala

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 342 av 691 i denna kampanj