Öppet brev till Lotta Johnsson Fornarve (V)

Hårdare tag mot miljöförstöringen

2017-11-14

Hej Lotta, jag är orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Sverige bidrar till utbyggnad av fossil energi genom stöd till Världsbanken och genom exportkrediter. Det strider förstås mot våra klimatmål, så jag undrar hur du och ditt parti jobbar för att ta bort det svenska stödet till fossila investeringar, och istället bidra till att minska världens energifattigdom med förnybar energi?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Om vi inte lyckas minska utsläppen snabbt så ökar risken för extremväder som översvämningar, orkaner, värmeböljor och torka. Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut.

Jag önskar verkligen att Sverige får någon slags skatt på privatpersoners utsläpp. Det skulle kanske inte falla i god jord hos alla, men vi måste verkligen göra något på riktigt för att förhindra en katastrof. När nu dessutom 85% av världens insekter har försvunnit de senaste 25 åren är det upp till er politiker att ta i med hårdhandskarna och förhindra att dom försvinner helt. Dessa siffror är skrämmande och måste tas på allvar av modiga och påstridiga politiker. Snälla visa oss att det finns politiker som bryr sig om mer än sin karriär. 

Susanne Janeschitz
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 21 av 764 i denna kampanj