Öppet brev till Jennie Nilsson, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna

Hållbar framtid för alla med levande landsbygd

2020-07-02

Hej Jennie. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning. 

Vi på landsbygden är mest beroende av fungerande transporter och behöver en snabbare utveckling av icke fossilbaserade bränslen och energikällor. Kräv att  Preem satsar på det istället. Det är inte rkmligt att vi måste leva med stor klimatskuld bara för att det inte finns alternativa kommunikationer. Vi vill bli fler på landsbygden men inte sabba det viktigaste motivet för att bo här, natur, djurliv och fina odlingsmöjligheter. Tack för att  du lyfter den viktigaste framtidsfrågan för oss!

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Mai Ludell
Lilla Edet

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1118 av 1619 i denna kampanj