Öppet brev till Esabelle Dingizian (MP)

Gymnasielagen för ensamkommande

2018-01-04

Jag är glad för överenskommelsen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna att flera tusen ensamkommande ungdomar över 18 år ska få stanna i Sverige.

Jag välkomnar det nya lagförslaget men anser att syftet bättre uppfylls om ”övriga skyddsbehövande” och asylskälen ”synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter” återinförs i den tillfälliga lagen från 2016.

För att lagen verkligen ska ge många ensamkommande en ny chans behöver följande förutsättningar gälla:

- Väntetiden 15 månader räknas från den dag då den asylsökande anlände till Sverige tills dess att Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft, dvs. tills Migrationsöverdomstolen fattat beslut.

- Lagen gäller oavsett om den ensamkommande var under eller över 18 år vid beskedet om avslag.

- Den tillfälliga lagen ska i detta hänseende inte gälla retroaktivt. De som kom innan den trädde i kraft, dvs. före 20 juli 2016, ska omfattas av den nya gymnasielagen.

- Utvisningarna av ensamkommande ungdomar stoppas omedelbart för att de som kan komma att omfattas av lagen ska finnas kvar i Sverige när den börjar gälla. Inga utvisningar sker innan lagen har prövats i verkligheten.

- De unga ska kunna bo kvar på den ort där de gått i skola om de så önskar.  

Dessutom bör den tillfälliga lagen omprövas till sommaren 2018, såsom planerats.

Lena Thorsell Randahl
Tullinge

Gymnasielagen för ensamkommande måste bli bättre!

Detta är brev 5 av 8 i denna kampanj