Öppet brev till Magdalena Andersson, Finansminister, Socialdemokraterna

Grön ekonomi vägen framåt - stoppa utbyggnaden av Preemraff

2020-07-02

Hej Magdalena!

Som finansminister i Sverige, för en grön-röd regering, hoppas och tror jag att du står för en vision av svensk ekonomi som jämställd och grön. Jag har studerat utvecklingsekonomi på master-nivå denna vår, och många diskussioner har självklart centrerat över konsekvenserna och vägarna framåt efter COVID-19 - och möjligheterna att jobba för en framtida grön ekonomisk utveckling och återhämtning. Jag hoppas och tror på att Sverige kan leda världen i att göra smarta ekonomiska val i den utmanande situation COVID-19 har satt oss i, och ta vara på de möjligheter som kommer att finnas under åter-uppbyggnads fasen att slå in på en eknomisk väg som är grön och som slutar förstöra miljön och allas vår framtid. COVID-19 är också, som ni säkert vet, ytterligare ett tecken på den kris klimatförändringar står för, med ökad spridning av zoonotiska sjukdomar som följd av förstörandet och förändrandet av djurs habitat. Ett av de viktigaste valen regeringen och du står inför när det gäller grön ekonomi och Sveriges och världens framtid, är utbyggnaden av Preemraff. Det är inte möjligt att stå för en grön politik och samtidigt tillåta denna utbyggnad, och det är ovärdigt min regering att tänka så kortsiktigt. Jag hoppas och tror att du, ur ett grönt, långsiktigt, ekonomiskt perspektiv, kommer att säga nej till denna utbyggnad. 

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff! Hör gärna av dig tillbaka om hur du tänker, resonerar och kommer agera i den här frågan. 

Linnea Lagerqvist, BA (Hons) in Human, Social and Political Sciences (Cantab), MPhil in Development Studies (Cantab)
Fellingsbro

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1126 av 1619 i denna kampanj