Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

Gotland, vattnet, framtiden

2015-02-23

Hej Åsa Romson. Jag blev så glad och lättad över att du blev miljöminister! Jag hoppas och tror att du kan göra verklig skillnad i Sveriges miljöpolitik.

En oerhört viktig fråga är som du ju vet, att se över mineralpolitiken och stärka skyddet för speciellt värdefulla och känsliga biotoper.

Jag har sedan några år följt turerna kring Ojnareskogen på Gotland, en skog som är helt unik i sitt slag och som måste bevaras för framtida generationer. Inte minst gäller det Gotlands framtida vattenförsörjning som är hotad om Bästeträsk vatten inte skyndsamt får ett varaktigt skydd.

2012 var jag med och kampanjade för att din företrädare, Lena Ek, skulle lyfta frågan. "Ek, skydda Ojnareskogen på stubben" skrev vi, på ekstubbar utplacerade runtom i Stockholm. En fyndig kampanj tyckte vi som engagerade oss, och viktig. Men Ek brydde sig inte!

Nu undrar jag:

Är skyddet av Bästeträsk och Ojnareskogen en viktig fråga för dig och parti? Vill du att Bästeträsk och Ojnareskogen ska bli Nationalpark enligt nationalparksplanen från 2009-2013?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen.

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Här är en konkret fråga där du som miljöminister kan göra skillnad omedelbart! Stort lycka till!

Vänligen, Ingrid Engarås, Stockholm

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 7 av 329 i denna kampanj